6. ročník
6. ročník

Aktuality


 
Autobusy s pěveckými sbory přijížděly do Lidic z celé republiky od samého rána v den piety. Již od 9 hodin měly sbory společnou zkoušku a v 10 hodin přijela i Aneta Langerová, aby se sbory nazkoušela společné skladby.
publikováno: 14.6.2012 
Šestý ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů, který se uskutečnil v den 70. výročí vypálení obce Lidice, měl vysokou uměleckou hodnotu a vzdor nepříznivému počasí velkou sledovanost návštěvníků Památníku Lidice. Podrobné informace o jeho průběhu naleznete na webových stránkách přehlídky během několika dní.
publikováno: 11.6.2012 

Zahraničním hostem  letošního ročníku přehlídky "Světlo za Lidice" bude vynikající mezzosopranistka z Ekvádoru paní Lídice Róbinson.


publikováno: 15.5.2012 
Dlouhodobě připravované vystoupení pěveckého sboru z anglického Stoke-on-Trent se neuskuteční.
publikováno: 6.5.2012 
Všechny pěvecké sbory pro 6. ročník nesoutěžní přehlídky "Světlo za Lidice" potvrdily k dnešnímu dni svoji účast. Děkujeme ředitelům škol a sbormistům za pěknou spolupráci.
publikováno: 22.11.2011 
Vážení sbormistři a účinkující. Tři společné skladby k provedení všemi zúčastněnými sbory jsou již uloženy na těchto webových stránkách v Dokumentech.
publikováno: 1.11.2011 
Dnes nám potvrdil manažer Anety Langerové, že se přehlídky Světlo za Lidice 2012 Aneta opět osobně zúčastní a přiveze i pěvecký sbor Světlušky.
publikováno: 25.10.2011 
V předvečer pietní vzpomínky a přehlídky sborů "Světlo za Lidice", dne 9. června 2012 od 20 hodin se uskuteční děkovný koncert "PRO LIDICE", na kterém vystoupí řada špičkových umělců.
publikováno: 20.10.2011 
V minulých dnech obdrželi pořadaté první záštity od hejtmanů. Jmenovitě od hejtmanů Moravskoslezského  a Královéhradeckého kraje.
Rovněž byla oznámena nominace prvního sboru, kterým je DPS Sluníčko Kladno ze Středočeského kraje.

publikováno: 19.9.2011 
Dětské pěvecké sbory, které by chtěly vystoupit na přehlídce v Lidicích se mohou hlásit i samy.
publikováno: 27.7.2011 
1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka udělil 6. ročníku pěvecké přehlídky "Světlo za Lidice" osobní záštitu.
publikováno: 21.7.2011 
Zahraničním hostem 6. ročníku přehlídky sborů "Světlo za Lidice" bude smíšený sbor ze Stoke-on-Trent.
publikováno: 21.7.2011 
Krátce po skončení páteho ročníku byla zahájena příprava ročníku šestého. Pravidla 6. celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice 2012" a přihlášku sboru naleznete na stránce Dokumenty.

publikováno: 8.7.2011