6. ročník
6. ročník
DPS Primavera
Brno - Jihomoravský kraj
sbormistr MgA. Jarmila Jalůvková
klavírní doprovod
MgA. Jana Balážová
záštitu udělil hejtman JUDr. Michal Hašek
www stránky sboru
Sbor byl založen v roce 1992 při ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně.
Repertoár PRIMAVERY zahrnuje vokální tvorbu téměř deseti století od melodií evropského středověku až po skladby moderních směrů, úpravy lidových písní i adaptace populárních melodií. Většina skladeb je zpívána v originálním jazyce.
Kromě České republiky koncertoval sbor v mnoha státech Evropy a v Kanadě.

získaná ocenění:

2005 - dvě Zlatá pásma z Mezinárodního festivalu adventní a
           vánoční hudby v Bratislavě
2007 Zlatá plaketa z Mednarodneho mladinskeho pevskeho
          festivalu v Celje (Slovinsko)
2007 - dvě Zlaté medaile z mezinárodního festivalu
           FESTA CHORALIS Bratislava
2008 - 1. místo a Zlatá Lira ze IV. Varšavského mezinárodního
           sborového festivalu „Varsovia Cantus“ v kategorii
           mládežnických sborů do 25 let
2009 - Zlaté pásmo a diplom za mimořádný výkon ze soutěžní
          přehlídky "Mládí a  Bohuslav Martinů“ v Poličce
2009 - Stříbrná trofej na mezinárodní sborové soutěži
          "41 Certamen Coral de Tolosa" (Španělsko)
 2010 - 2. místo na mezinárodním pěveckém festivalu
           "39 Florilége Vocal de Tours" v kategorii
           mládežnických sborů do 24 let a Cena dirigenta festivalu
           Katarína Mašlejová (Francie)