5. ročník
5. ročník

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2011"

Památník Lidice - 11. června 2011.

Osobní záštitu převzal 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka

Uměleckou záštitu převzala Aneta Langerová
 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR a MŠMT

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“