Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2009"

proběhla v Památníku Lidice - 13. června 2009.

Osobní záštitu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka
Uměleckou záštitu převzala Lucie Bílá

Generální partner - Kladno Energy Businesses,
přehlídka byla organizována s podporou MK ČR a MŠMT

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna