11. ročník
11. ročník

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2017"

Památník Lidice - 10. června 2017.

Osobní záštitu převzal tradičně 1. místopředseda Senátu

Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka

Uměleckou záštitu převzal Martin Chodúr.

 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR, MŠMT a krajských hejtmanů.

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“