4. ročník
4. ročník
host přehlídky
Scholars Minores pro Musica Antiqua
Poniatowa - Polsko
sbormistr Danuta a Witold Danielewicz
www stránky sboru
Přední polský soubor vystupuje s renesanční a barokní hudbou ve výpravných kostýmech s doprovodem mnoha historických nástrojů. Jeho repertoár představuje široké spektrum vokální, instrumentální i vokálně-instrumentální hudby celé Evropy od 13. do 18. století.  Pro vystoupení v Lidicích si soubor připravuje vhodný program a tomu uzpůsobené kostýmy.
V Čechách spolupracuje s DPS Rolnička z Prahy.

získaná ocenění: