4. ročník
4. ročník
DPS Cantella
Hradec Králové - Královéhradecký
sbormistr Přemysl Kočí
klavírní doprovod
Svatoslav Ščyhol
záštitu převzal hejtman Bc. Lubomír Franc
Sbor byl založen v roce 2000. 
Základní repertoár sboru se odvíjí od gregoriánského chorálu přes renesanční polyfonii, barokní skladby, lidové písně různých národů až po pop.
Během své několikaleté existence vystoupila Cantella  na mnoha místech naší republiky, mezi nimiž jsou Hradec Králové, Plzeň, Opava, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Ostrava, Humpolec a další. Úspěšně vystoupila na festivalu v Giessenu ve SRN.

získaná ocenění:

získaná ocenění:
 
2002 - stříbrné pásmo na celostátní soutěži v Jičíně
2003 - zlatá medaile na olympiádě v Litomyšli
2005 - vítězství v kategorii v mezinárodní soutěži v Giessenu, SRN
2008 - stříbrné pásmo na celostátní soutěži v Ostravě
opakovaně zlaté pásmo v soutěži Zlatá snítka