4. ročník
4. ročník
Smíšený pěvecký sbor Jaroš
Brno - Jihomoravský kraj
sbormistr Mgr. Irena Ambrozová
klavírní doprovod
Mgr. Martina Gregorová
záštitu převzal náměstek hejtmana Mgr. Václav Božek
Soubor vznikl v roce 1994. 
Repertoár sboru sahá od lidových písní ke skladbám klasiků české i světové hudby až k moderní hudbě 20. století, ke skladbám populárním, jazzovým a spirituálním.
Sbor koncertuje vždy o Vánocích v brněnských kostelích sv. Tomáše, sv. Jakuba nebo sv. Augustina. Pravidelně připravuje vystoupení pro školu i veřejnost v aule školy, v sále Břetislava Bakaly nebo na konzervatoři. V posledních letech sbor Jaroš vystoupil se svým programem v Leedsu (Anglie), Stuttgartu a Darmstadtu (SRN).

získaná ocenění:

 
Velkého úspěchu dosáhl pěvecký sbor při vystoupení na oslavách 145. výročí založení našeho gymnázia v Janáčkově divadle.
V roce 2008 nastudoval sbor Rybovu Českou mši vánoční s orchestrem Gymnázia Edith – Stein – Schule v Darmstadtu.