4. ročník
4. ročník
Moravské děti - Holešovský dětský sbor
Holešov - Zlínský kraj
sbormistr Mgr. Lenka Polášková
klavírní doprovod
Mgr. M. Mergentálová
záštitu převzal
 
Moravské děti – Holešovský dětský sbor, který v Holešově působí již 35 let a patří mezi špičkové sbory známé nejen v České republice, ale i ve světě.
Moravské děti založil Mgr. Karel Košárek při Lidové škole umění v Holešově. V roce 1998 převzal dirigentskou taktovku MgA. Michal Vajda. Od roku 2003 se ujala vedení sboru Mgr. Lenka Polášková, která nejprve působila jako korepetitorka sboru.
Během této doby prošly přípravnými odděleními a koncertním sborem stovky mladých lidí. Ti ve sboru rozvíjejí své pěvecké schopnosti, učí se společenským návykům a mají příležitost poznávat cizí země a jejich kulturní dědictví. Moravské Děti  koncertovaly v mnoha zemích Evropy, například v Německu, Polsku, Francii, Španělsku, Itálii, Švédsku, Belgii a v Rusku. Pravidelně spolupracují s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, několikrát natáčeli pro Českou televizi.
Repertoár sboru je velmi široký. Zahrnuje duchovní i světské skladby, od děl starých mistrů polyfonie, přes díla klasiků a současných skladatelů až po lidové písně. Sbor natočil již čtyři profilové CD.

získaná ocenění:

2002 - Zlatá medaile Neerpelt, Belgie
2004 - Zlatá medaile Olomouc
2005 - 1. cena na Mezinárodního festivalu Petra Ebena
2006 - 1. místo Olomouc
2007 - 2. místo Bratislava, Slovensko
2007 -  Zlatý pohár St. Petersburgh, Rusko
2008 - 1. místo Olomouc
2008 - 2. místo Graz, Rakousko