4. ročník
4. ročník
Sluníčka
Plzeň - Plzeňský kraj
sbormistr Zdeňka Augustová
klavírní doprovod
Jan Kubeš
záštitu převzala hejtmanka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
DPS Sluníčka byl založen v roce 1993. 33 dívek a 8 chlapců zpívá
lidové písně v různých úpravách (např. J. Slimáček), dětské písně současných autorů (J. Vičar, F. Kumpera, P. Jurkovič aj.); barokní, renesanční hudbu... Sbor vystupoval například v Plzni, Domažlicích, Kdyni, Praze, Klatovech, Sušici, Žinkovech, Uničově, Rychnově n. Kněžnou.

získaná ocenění:

Každoročně zlaté pásmo v regionální soutěži DPS, účast v celostátní přehlídce sborů v Uničově a v Rychnově n. Kněžnou (ocenění za hlas. Kulturu sboru), účast v pražském festivalu duchovní hudby a festivalu Šumava-Bayerischer Wald.